13. joulu, 2019

Grönlanti

Jäätikkö sulaa nopeasti

Tiede lehdestä otettu liite : Muuttuuko Saari jälleen VIHREÄKSI ja milloin , aikajänteet näissä
tapahtumissa ovat pitkiä - ei poista sitä että töitä on tehtävä seurausten minimoimiseksi !
Toivottavasti EU:n tasollakin otetaan tämä asia vakavasti !
Osmo Heikki